Yoga Studio C

-Wanneer je los laat, kan op eens alles-

Adres

Het adres van Yoga Studio C is:
- Tiel: Jan D. van Leeuwenstraat 15e (4001 XE)
- Geldermalsen: Rijnstraat 33 (4191 CK)
- Culemborg: Henriette Roland Holststraat 2 (4103 VB)
Maar Yoga Studio C geeft ook les op locatie (bij bedrijven, personal coaching)

(: SMS / What's App  06 22428669 
ceres@yogastudioc.nl

Social Media
Instagram: yoga_studio_c 
Facebook: yogastudioc


 

Delen
KvK-nummer: 66961165 (vanaf 01-10-2016)
BTW-nummer. NL 177059722B01

 

Disclaimer 
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Yoga Studio C. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Yoga Studio C.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

Yoga Studio C streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Yoga Studio C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn